ÀREA PROFESSIONAL

De forma paral·lela a l’atenció i al tractament psicològic i per tal de garantir el màxim nivell de rigor i d’actualització de la nostra activitat professional, l’Institut de Psicologia desenvolupa activitats complementàries vinculades a la Recerca, a la Prevenció i la Promoció de la salut, a la Formació i a la Divulgació.

El convenciment que el món clínic i la RECERCA han d’estar necessàriament vinculats ens porta a establir col·laboracions amb institucions universitàries, per nodrir-nos, mútuament, de l’experiència i dels avenços que es van produint.

Des de la PREVENCIÓ i la PROMOCIÓ DE LA SALUT organitzem activitats relacionades amb fomentar actituds de millora personal i col·lectiva com ara l’assessorament a les famílies, conferències a centres docents i l’elaboració i promoció de materials preventius, sobre temes d’interès.

La secció de FORMACIÓ ens permet col·laborar amb diferents institucions, congressos, cursos de postgrau, universitats i societats científiques que organitzen activitats de formació per als professionals.

L’activitat de DIVULGACIÓ es concreta en l’organització de conferències, cursos monogràfics i en la publicació de llibres i revistes divulgatives amb l’objectiu de proporcionar informació a la societat en general i a les famílies que conviuen amb alguna persona afectada per un trastorn mental.