L'infant

La infància és l’etapa més intensa del desenvolupament de la persona, és l’època de major creixement tant a nivell físic com biològic i de formar-se a nivell intel·lectual, social i emocional.

En aquestes edats, els infants mostren una gran capacitat d’aprendre i compartir sensacions i experiències. És el moment d’adquirir els aprenentatges i els coneixements més bàsics i essencials: llegir, escriure, comptar.

És l’hora d’iniciar-se en les relacions de grup, d’aprendre a comunicar-se, a establir lligams, a començar a valorar les pròpies capacitats i les pròpies limitacions. També és el moment d’aprendre a rectificar hàbits i comportaments inadequats i de consolidar aquells que són positius.

El correcte desenvolupament físic i emocional o l’assoliment dels aprenentatges són algunes de les inquietuds de la família envers els fills. Quan es detecten dificultats significatives en algun d’aquests àmbits el que cal és disposar de l’ajuda necessària per poder fer una adequada avaluació diagnòstica a nivell psicològic i/o psicopedagògic i dissenyar, segons calgui, la millor intervenció.