La família

La família és una de les estructures bàsiques de la societat i un dels pilars bàsics de la configuració de la nostra personalitat. En ella establim llaços emocionals i compartim experiències vitals que influeixen en el nostre desenvolupament.

Seguint el propi cicle vital, la família canvia: la formació i consolidació de la parella, la convivència, el naixement dels fills i la consegüent creació d’un nou espai familiar, l’etapa de l’adolescència o el retrobament de la parella quan els fills s’independitzen.

És important viure els períodes de transició de manera natural i veure’ls com un creixement familiar que requereix establir nous acords en les relacions. Els canvis de cicle generen, però, moments d’incerteses que poden convertir-se en conflictes generacionals, en problemes en les relacions de parella i, també, amb els fills.

Per aquestes situacions, l’Àrea Familiar ofereix un espai de confiança i de confidencialitat on es poden restaurar la comunicació i les relacions interpersonals. Amb el seu assessorament, s’obté una visió profunda de la situació que permet comprendre-la millor i descobrir els recursos de què es disposen per adaptar-s’hi i gaudir de les relacions familiars.