L'adult

La vida adulta és una etapa de plenitud física i psíquica. Un període extens dins del cicle vital que es caracteritza pel pas de la dependència cap a l’autonomia, per la consolidació del caràcter i la identitat i, també, per l’inici de la realització del projecte de vida personal.

Els estudis, la feina, les relaciones personals, la parella, els fills... són peces clau en aquesta etapa que requereixen dedicació. Per això, de vegades, les responsabilitats, el ritme de vida o les exigències socials ens poden sobrepassar i generar tensions que ens afecten a nivell físic i emocional.

De vegades, són situacions en les quals sembla que els problemes estan fora del nostre control. Podem tenir la percepció que la nostra fortalesa es va debilitant i ens sentim desorientats, confusos i pot resultar difícil superar aquesta etapa sense l’ajut d’un professional.

En altres casos, es manifesten trastorns o psicopatologies, propis de l’edat adulta que requereixen d’una intervenció especialitzada. La Psicologia Clínica tracta aquestes problemàtiques i ens dóna eines per millorar la qualitat de vida de les persones que les pateixen i dels familiars més propers.