L'adolescent

L’adolescència és una etapa complexa. És el moment d’aprendre a ser un mateix i de reafirmar la pròpia identitat. Els dubtes i les incerteses són característiques d’aquesta etapa en la qual l’adolescent ha de descobrir qui és, el tipus de persona que vol ser i el món en el qual haurà de trobar el seu lloc.

Els joves viuen canvis físics, propis de l’adolescència, que no sempre es desenvolupen paral·lelament a la maduresa emocional, sinó que normalment la precedeixen. La rapidesa amb la qual es desenvolupen aquests canvis genera un seguit de sentiments -desorientació, desconeixement, inseguretat- que preocupen tant l’adolescent com la família.

En aquests moments, el distanciament de l’adolescent envers els adults és una constant: per una banda, els necessita però, per l’altra, vol més independència i se n’allunya. Els grups d’iguals i els amics passen a ser uns referents necessaris i importants. El psicòleg és una figura adulta que, a diferència de la família, no té una vinculació emocional amb l’adolescent i pot ajudar-lo, quan sigui necessari, a aconseguir l’equilibri personal amb una atenció professional càlida i respectuosa.