Els nostres valors

Professionalitat:
La qualitat i l’eficàcia en la manera de fer es reflecteix en l’actuació diària. És el resultat de l’experiència, del rigor i de la coordinació dels nostres professionals manifestada, també, en la voluntat de millora.

Naturalitat:
El benestar i la qualitat de vida és la nostra finalitat última. El tracte proper i la calidesa inspiren la confiança necessària per establir relacions amb les persones basades en el respecte, la naturalitat i l’afecte.

Compromís:
L’actitud de servei i de compromís vers les persones i la promoció de la salut en la societat respon, també, a la responsabilitat social de la institució d’acord amb els nostres principis fundacionals.

Dinamisme:
L’energia d’una empresa activa, amb capacitat d'il·lusionar-nos amb els projectes i els reptes de futur, és la força que ens dóna empenta per anar endavant amb optimisme i iniciativa.