L'Institut de Psicologia

La Fundació INSTITUT DE PSICOLOGIA és una institució sense afany de lucre que té per objectiu proporcionar serveis sanitaris de qualitat en l’àmbit de la Psicologia Clínica i de la Psiquiatria així com de Psicologia Escolar, de Neuropsicologia i de Logopèdia.

Tenim per missió contribuir a millorar la salut i la qualitat de vida personal, familiar i col·lectiva mitjançant tractaments i intervencions especialitzades. Atenem les persones i el seu entorn a través d’una adequada coordinació de tots els àmbits professionals.

L’Institut de Psicologia neix amb la voluntat i l’impuls de la Fundació Collserola amb la intenció de sumar esforços entre el món de la pedagogia i el de la psicologia i afavorir el desenvolupament equilibrat de la persona.