Equip de professionals

L’equip de professionals de l’Institut de Psicologia és un equip multidisciplinari integrat per psicòlegs, pediatres, psiquiatres d’infants i adolescents, psiquiatres d’adults, neuropsicòlegs, logopedes i psicopedagogs. Tots els professionals són titulats i acrediten una àmplia experiència. Els protocols de tractament dissenyats per l’equip de l’Institut de Psicologia garanteixen la màxima eficàcia.

La qualitat professional i humana són els elements distintius que caracteritzen l’atenció personalitzada i el seguiment als pacients, acompanyats del rigor i de l’actuació ètica que garanteix la privacitat de les persones. Cal sumar-hi el comportament coherent, honest i sincer dels professionals amb els ideals i els valors de l’organització.

“una bona informació i comunicació són prioritàries”

El tracte diferencial es complementa amb una bona informació i una bona comunicació amb tots els agents significatius que incideixen en la vida del pacient. L’Institut de Psicologia garanteix els esforços necessaris per part de tots els professionals per fer-ho possible.