Metodologia

Els professionals de l’Institut de Psicologia treballem de manera coordinada, seguint els protocols d’avaluació i intervenció que regulen el funcionament intern.

La primera visita, realitzada per la direcció de l’Institut de Psicologia, és el moment de rebre i d’acollir la persona. Amb una escolta activa i fent preguntes clau, arribem a una bona anàlisi del motiu de la consulta i planifiquem l’ajut personalitzat més adient.

L’avaluació psicològica i el diagnòstic ens aporten informació complementària mitjançant proves estandarditzades, seleccionades en funció del motiu de la consulta. Aquesta fase conclou amb una entrevista on lliurem l’informe i expliquem les orientacions a seguir.

El tractament es dissenya i es pauta de forma individual i el desenvolupem seguint els protocols del centre. Un cop el pacient ha evolucionat de manera positiva, realitzem visites de seguiment, per tal de comprovar la consolidació de tot allò que el pacient ha après i modificat.

Els nostres tractaments no són de llarga durada. Segons la severitat i els problemes associats, poden durar entre 2 i 10 mesos. Inicialment, comencem amb sessions setmanals d’una hora i, quan apareixen les millores, les espaiem a sessions quinzenals.