El model cognitivoconductal

Els tractaments que realitzem a l’Institut de Psicologia es basen en el model cognitivoconductual, un tractament psicològic clínic fonamentat en la investigació científica, que aplica teràpies d’eficàcia demostrada empíricament i que, en la majoria dels casos, manté els efectes positius al llarg del temps.

Oferim tractaments estructurats, on la relació entre el pacient i el psicòleg és de col·laboració, definint conjuntament els objectius que es volen aconseguir. Ens centrem en els problemes actuals i en els factors que fan que es mantinguin en el moment present.

Realitzem intervencions terapèutiques personalitzades que tenen com a finalitat donar les eines necessàries per prevenir, reduir o eliminar un problema. Ensenyem i potenciem comportaments adaptatius.

Amb el tractament psicològic s’aprèn a identificar pensaments, emocions i comportaments que són perjudicials i cal modificar per millorar i obtenir un major benestar.