Atenció i tractament terapèutic

ÀREA CLÍNICA
Es concreta en l’avaluació diagnòstica i en les intervencions i els tractaments especialitzats en Psicologia Clínica, Psiquiatria i Neuropsicologia; disposem de la secció d’Adults i de la secció de la Infància i l’Adolescència.
ÀREA PSICOPEDAGÒGICA
Ofereix atenció especialitzada a nens i joves amb dificultats vinculades a l’aprenentatge, mitjançant serveis de Reeducacions, de Logopèdia, d’Estratègies i tècniques d’estudi i d’Orientació professional.
ÀREA FAMILIAR
S’especialitza en l’atenció i l’assessorament a la família. Inclou des de pautes educatives fins a l’Escola de pares a través de grups de treball sobre problemàtiques relacionades amb els fills. També disposem del servei de Mediació familiar, com a alternativa, dialogada i negociada, dels conflictes amb els fills o la parella.