Logopèdia

La comunicació humana és un procés complex que integra funcions de comprensió i expressió del llenguatge verbal, oral i escrit, i també, de les formes de comunicació no verbal. En la majoria de casos, l’aprenentatge del llenguatge i de la parla i el seu ús es desenvolupen amb normalitat però, en ocasions, apareixen dificultats o alteracions que requereixen d’una intervenció especialitzada.

La logopèdia s’ocupa de prevenir, avaluar i tractar les disfuncions que poden aparèixer en el llenguatge i en el procés de comunicació. Aquestes problemàtiques, segons l’origen de la carència, es classifiquen en trastorns d’entrada de la informació -associats a dèficits auditius o visuals-, trastorns de processament de la informació -manifestats amb disfàsia, dislèxia, manca d’atenció i memòria...- i trastorns de sortida de la informació -vinculats amb problemàtiques de la parla, de la veu, del ritme...

Aquests tipus de disfuncions poden afectar tant a infants i a adolescents com a adults i a la tercera edat. En el cas de la infància, podem trobar símptomes -com l’omissió de sons, el baveig constant, l’afonia, les alteracions en el ritme de la parla...- que ens indiquen la necessitat de consultar un logopeda.