Estratègies d'aprenentatge i tècniques d'estudi

L’èxit escolar depèn, en gran mesura, de la capacitat d’organització, de concentració i de comprensió que el nen o jove aplica a l’hora d’estudiar. Actualment, l’ús de les noves tecnologies i les noves aportacions de la ciència creen la necessitat d’aprendre i renovar, constantment, els coneixements. És per això que consolidar uns bons hàbits d’estudi s’ha convertit en una estratègia bàsica per aconseguir un aprenentatge significatiu.

En els grups d’estratègies i tècniques d’estudi, ensenyem i posem en pràctica, mitjançant exercicis basats en continguts escolars, pautes concretes de treball per tal que cada alumne dissenyi i incorpori a l’estudi diari les estratègies que l’ajudin a optimitzar els aprenentatges.

Les condicions ambientals adequades a l’entorn de l’estudi, una planificació i un horari correcte per gestionar de manera eficaç el temps de treball, els mètodes d’anàlisi, síntesi i tractament de la informació, la preparació d’exàmens i les presentacions orals i escrites són els continguts principals de les sessions. Tot un seguit d’estratègies que doten l’alumne dels recursos necessaris per adquirir uns bons hàbits d’estudi.