Àrea psicopedagògica

Aprendre és una acció important al llarg de tota la vida, però la infància i l’adolescència són les etapes per excel·lència de formació de les persones.

Cada nen té unes capacitats, unes necessitats educatives i un ritme d’aprenentatge individual. A més a més, cada infant viu unes experiències i unes situacions diferents en la interacció amb l’entorn. Tots aquests aspectes li van conformant el model d’aprendre, l’autoestima i la personalitat.

Si en aquest procés, però, es detecten certes dificultats -com ara problemes amb el llenguatge, el càlcul, la lectoescriptura, l’atenció...- la Psicopedagogia ens ofereix eines. Prevenir, detectar a temps, compensar i solucionar possibles dificultats en el procés d’aprenentatge és fonamental per afavorir un correcte desenvolupament cognitiu i emocional dels infants i joves.

A l’Institut de Psicologia, oferim un coneixement profund del món escolar i dels processos d’ensenyament-aprenentatge. Un coneixement indispensable per avaluar correctament les necessites educatives especials de l’infant i establir una actuació coordinada entre l’escola i el centre psicològic per, així, aconseguir un desenvolupament satisfactori de les capacitats del nen.