Àrea neuropsicologia

La Neuropsicologia és l’àrea de la Psicologia que se centra en les relacions entre el cervell i la conducta, aprofundint en el nivell cognitiu, emocional i, també, de comportament de la persona. Dins aquesta disciplina clínica, l’Institut de Psicologia atén nens, adolescents i adults que presenten una alteració cognitiva i conductual resultants d’una afectació cerebral funcional i/o estructural.

Amb l’exploració neuropsicòlogica, avaluem les conseqüències del dany o disfunció cerebral en el comportament, prestant especial atenció a l’estudi de les funcions cognitives superiors com són el llenguatge, l’aprenentatge, la memòria, la funció executiva i el raonament. L’objectiu principal de l’avaluació és determinar el nivell de desenvolupament maduratiu, les capacitats preservades i les deficiències cognitives específiques i, també, identificar els pacients que són susceptibles d’una intervenció neuropsicològica.

Amb aquesta informació, arribem a un diagnòstic i al disseny de programes de rehabilitació adients a les necessitats concretes de cada persona. Uns programes que requereixen de la orientació, de l’elaboració i de l’aplicació coordinada d’un grup de professionals, amb l’objectiu d’optimitzar i compensar els dèficits cognitius tenint en compte, no només les àrees més deficitàries sinó, també, aquelles en les quals el pacient obté millors resultats.