Mediació familiar

Les crisis de parella, els conflictes entre pares i fills i els problemes de comunicació en la família són situacions en les quals un procés de resolució de conflictes, com la mediació familiar, ajuda a aconseguir acords entre els diversos membres.

A l’Institut de Psicologia, ajudem, també, els pares que estan preocupats pel comportament o l’actuació dels fills, especialment en etapes intenses de desenvolupament físic i emocional, com la infància i l’adolescència, i necessiten pautes educatives i relacionals.

Oferim un espai per a les parelles amb problemes conjugals o en situació de divorci, que volen tenir en compte el benestar dels fills sense judicialitzar la seva situació personal i familiar.

Amb la col·laboració honesta i respectuosa del terapeuta, la parella pot iniciar un procés de reorganització familiar que requerirà orientació per a ells i per als fills, si en tenen. Comptem, també, amb advocats mediadors que gestionen l’elaboració dels convenis reguladors i tràmits legals.