Àrea familiar

L’Àrea familiar es preocupa de la salut i del benestar de la família i dóna resposta als problemes familiars de cadascuna de les persones i a la vinculació d’aquests problemes en les relacions internes de la família.

Està orientada a tractar dificultats que poden alterar l’equilibri i les relacions familiars i ofereix un conjunt ampli de serveis que responen a la diversitat d’aquestes dificultats. Oferim el servei de Mediació familiar, un espai d’assessorament especialitzat per treballar els problemes de parella, els processos de separació i els conflictes entre pares i fills i, també, l’Escola de pares, que dóna orientació a famílies que tenen fills amb dificultats d’aprenentatge o en edat adolescent i necessiten suport en les pautes educatives a seguir.

En aquestes i altres situacions, a l’Institut de Psicologia, amb la col·laboració honesta i discreta d’un psicòleg professional, ajudem a restablir els lligams i els vincles entre les persones de la família per aconseguir uns acords de convivència satisfactoris per a tots.