Psicologia de la infància i l'adolescència

El desenvolupament en els primers anys de vida i fins a l’adolescència comporta tot un seguit de canvis que, sovint, són propis de l’edat però que, en alguns casos, suposen algun tipus d’alteracions que necessiten d’atenció especialitzada.

Alguns trastorns psicopatològics tenen el seu inici en la infància com, per exemple, els trastorns de conducta, el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH), els trastorns d’eliminació (enuresi i encopresi) o els trastorns específics de l’aprenentatge. Aquestes disfuncions requereixen una detecció precoç i una intervenció especialitzada que afavoreixi un bon pronòstic i minimitzi els efectes adversos.

En les intervencions psicològiques amb infants i adolescents, és molt important la comunicació i la feina conjunta amb els pares. Paral·lelament al tractament directe amb el nen o jove, durant el qual li ensenyem estratègies per gestionar autònomament el trastorn, treballem amb la família que, també, necessita eines i pautes per ajudar correctament el seu fill en aquest procés.

Sovint, aquests trastorns poden afectar també els resultats acadèmics i, per això, treballem de manera coordinada amb l’àrea de Psicopedagogia en el disseny d’una intervenció interdisciplinària que ens assegurarà un tractament complet i eficaç.