Adults

L’atenció psicològica orientada als adults ofereix eines i estratègies per respondre a situacions de desencontre personal derivades de les exigències de la societat actual, de les responsabilitats familiars o laborals, de la necessitat d’adaptació ràpida als canvis o de les tensions de la vida diària.

Els conflictes amb l’entorn i les relacions humanes, els problemes de parella, el malestar psicològic, la manca de satisfacció personal o els trastorns que es poden patir en l’edat adulta -els trastorns de l’estat d’ànim, d’ansietat, de personalitat, les disfuncions sexuals, o els relacionats amb l’ús i abús de substàncies-; les ludopaties o els trastorns de la conducta alimentària són algunes de les problemàtiques que, des de l’Institut de Psicologia, tractem per aconseguir la millora del benestar psicològic de la persona.

Afavorir el creixement personal, gestionar correctament els pensaments i les emocions, proporcionar estratègies d’afrontament i millorar la qualitat de vida són objectius terapèutics que suposen un valor afegit en el nostre compromís de servei a les persones.

També oferim l’atenció psicològica orientada als adults en anglès / We also offer psychological counselling for adults in English.