Àrea clínica

La Psicologia Clínica és una especialitat dins de la Psicologia, ubicada en les ciències de la salut, que busca el benestar de la persona mitjançant l’estudi, el diagnòstic i el tractament de trastorns o malestars psicològics.

El servei de Psicologia Clínica de l’Institut de Psicologia atén persones de totes les edats –des de la infància fins a l’edat adulta, passant per l’adolescència- i, també, famílies i grups. Integra un coneixement professional i científic per prevenir, minimitzar o solucionar trastorns psicològics i, també, per promoure el desenvolupament personal i la salut mental.

Des de l’Àrea Clínica, treballem, d’una banda, diversos tipus de trastorns i psicopatologies i, de l’altra, proporcionem estratègies a les persones que, sense patir pròpiament una malaltia mental, tenen un nivell d’insatisfacció o de desadaptació amb l’entorn que provoca malestar i que, amb la intervenció psicològica adequada, poden sentir-se millor.

Dins la secció de Psicologia Infantil oferim, també, pautes educatives a famílies per interactuar amb els fills i afavorir, en primer lloc, el seu procés de desenvolupament i, en segon lloc, la tasca preventiva.